เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: กฐินมา

กฐินมาแล้ว (๒) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน

กฐินมาแล้ว (๒) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน

บทความ, สังคม
0
76
ทองย้อย แสงสินชัย กฐินมาแล้ว (๒) ----------- ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน ----------- ตอนที่ ๒ : พระขอกฐิน ----------- กฐินต้องมาจากข้างนอก ไม่ใช่ออกไปจากข้างใน หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่า ชาวบ้านเก ...

HOME

Powered By : VeeZa