เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: กรรณิการ์

กรรณิการ์  ต้นแบบของ “หิรัญญิการ์” และ “สุพรรณิการ์”  อ่านว่า กัน-นิ-กา

กรรณิการ์ ต้นแบบของ “หิรัญญิการ์” และ “สุพรรณิการ์” อ่านว่า กัน-นิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  กรรณิการ์ ต้นแบบของ “หิรัญญิการ์” และ “สุพรรณิการ์” อ่านว่า กัน-นิ-กา “กรรณิการ์” บาลีเป็น “กณฺณิการ” อ่านว่า กัน-นิ-กา-ระ รากศัพท์มาจาก กนิฏฺฐ (สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดในชุดเดียวกัน) + กรฺ (ธาตุ = ทำ) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลง น ที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa