เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: กรอบของพระสงฆ์ไทย

กรอบของพระสงฆ์ไทย เวลาเรามองพระสงฆ์ เราคิดอะไร?

กรอบของพระสงฆ์ไทย เวลาเรามองพระสงฆ์ เราคิดอะไร?

บทความ
0
185
ทองย้อย แสงสินชัย กรอบของพระสงฆ์ไทย ------------------------ เวลาเรามองพระสงฆ์ เราคิดอะไร? ผมเป็นคนโชคดีที่ได้เห็นสังคมสองสมัย คือสมัยเก่าที่ผู้คนเคารพพระสงฆ์อย่างยิ่ง และสมัยปัจจุบันที่ผู้คนมองพระสงฆ์แทบไม่ต่างจากคนธรรมดา ผมเคยอยู่ในสมัยที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa