เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: กุสลสฺสูปสมฺปทา

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ?

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
211
มีผู้ถามว่า คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" (กุ-สะ-ลัส-สู-ปะ-สัม-ปะ-ทา) การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงอะไร ? (ทำกุศลกุศลอะไร ชือว่าให้ถึงพร้อม) ตอบ คำว่า "กุสลสฺสูปสมฺปทา" เป็นหมวดธรรมข้อหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มธรรมที่เป็นดุจหัวใจพุทธศาสนา คือ - สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง - กุสะลั ...

HOME

Powered By : VeeZa