เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: คณิกาผล

คณิกาผล  ลูกบุญของต้นบาป  อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน  แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล

คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล

ทองย้อย แสงสินชัย คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล (๑) “คณิกา” อ่านว่า คะ-นิ-กา รากศัพท์มาจาก คณฺ (ธาตุ = นับ, คำนวณ) + ณฺวุ ปัจจัย, แปลง ณฺวุ เป็น อก (อะ-กะ) + อิ อาคม + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิง ...

HOME

Powered By : VeeZa