เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ฆาตกรรมวัฒนธรรม

ฆาตกรรมวัฒนธรรม โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ฆาตกรรมวัฒนธรรม โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
85
ทองย้อย แสงสินชัย ฆาตกรรมวัฒนธรรม --------------------- สมัยก่อนวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ผมเข้าใจว่ามีแต่วัดในพระบรมมหาราชวัง คือพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างวัดไว้เพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติศาสนกิจบางประการ เช่นการอุปสมบท การทำพิธีบูชาในวันสำคัญตามเทศกาลเป ...

HOME

Powered By : VeeZa