เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: จุลศักราช

จุลศักราช  อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด  แยกคำเป็น จุล + ศักราช

จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด แยกคำเป็น จุล + ศักราช

ทองย้อย แสงสินชัย จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด แยกคำเป็น จุล + ศักราช (๑) “จุล” บาลีเป็น “จุลฺล” อ่านว่า จุน-ละ (แผลงเป็น “จูฬ” ก็มี) รากศัพท์มาจาก จิ (ธาตุ = สะสม) + ล ปัจจัย, แปลง อิ ที่ จิ เป็น อุ, ซ้อน ล : จิ > จุ + ล = จุล ...

HOME

Powered By : VeeZa