เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ดร.เอ็มเบดการ์

ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน

ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน

บทความ, ปกิณกะ
0
209
ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน การปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ ๕ แสนคน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ผู้ปฏิญาณตน ได้กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ และคำปฏิญญา ๒๒ ข้อ ของท่านอัมเบดการ์ ดังนี้ ๑. ข้าพเจ้าจะไม่บูชาพระพรหม พระศิวะ พระวิษณุต่อไป ๒. ข้าพเจ้าจะไม่ ...

HOME

Powered By : VeeZa