เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ดาวประกายพรึก

ดาวประกายพรึก  ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์

ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์

ทองย้อย แสงสินชัย  ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ประกายพรึก : (คำนาม) ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวคํ่า เรียกว่า ดาวประจําเมือง. (ข. ผกาย ว่า ดาว + พรึก ว่า ร ...

HOME

Powered By : VeeZa