เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ถี่ลอดตาช้าง

จาก-ข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าว ถึง-ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

จาก-ข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าว ถึง-ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

บทความ, สังคม
0
244
นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย จาก-ข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าว ถึง-ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น -------------------------------- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - ........... ข้าวแกง น. อาหารที่ขายมีข้าวกับแกงเป็นต้น, เรียกร้านอาหารประเภทนี้ว่า ร้านข้าวแกง. ...

HOME

Powered By : VeeZa