เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ธรรมยาตรา

เหลือทิ้งไว้ใน “ทรงจำ มิอาจลืม ตรึงตรา ตรึงใจ ประทับกาย ประทับวาจา ประทับใจ” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

เหลือทิ้งไว้ใน “ทรงจำ มิอาจลืม ตรึงตรา ตรึงใจ ประทับกาย ประทับวาจา ประทับใจ” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

ข่าว
0
63
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  เหลือทิ้งไว้ใน “ทรงจำ มิอาจลืม ตรึงตรา ตรึงใจ ประทับกาย ประทับวาจา ประทับใจ” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่ ...
พระภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ๑๒๐ รูป เดินจงกรม รอบวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

พระภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ๑๒๐ รูป เดินจงกรม รอบวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ปกิณกะ
0
34
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙  กาเยน สํวโร สาธุ สาธุ วาจาย สํวโร  มนสา สํวโร สาธุ สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร  สพฺพตฺถ สํวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ  สำรวมทางกาย เป็นการดี  สำรวมทางวาจา เป็นการดี  สำรวมทางใจ เป็นการดี  ภิกษุ ผู้สำรวมทุกทาง  พระภิก ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
51
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * ขอเชิญตักบาตร พระธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ตักบาตรถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
64
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * ขอเชิญตักบาตร พระธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ตักบาตรถวายภัตตาหาร/น้ำปา ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
32
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * คณะผู้จิตศรัทธา ได้ล้างเท้า ด้วยน้ำอันบริสุทธิ์ด้วยจิตศรัทธาต่อความอดทน อ ...
ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่าก้าว

ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่าก้าว

ข่าว
0
44
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จากวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561  ระยะเวลา 95 วัน 2,600 กิโลเมตร 2,605,000 กว่าก้าว * จากก้าวแรกแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อิ ...
พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูปได้ปฏิบัติศาสนกิจ ครบกำหนด

พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูปได้ปฏิบัติศาสนกิจ ครบกำหนด

ข่าว
0
47
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูปได้ปฏิบัติศาสนกิจ ครบกำหนด ในการออกจาริกในแผ่นดินพุทธภูมิ ๙๙วัน ระยะทาง ๒๖๐๐ กิโลเมตร สักการะนมัสการ ผ่านสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง และวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นสถานที่ตั้งแห่งกองทัพธรรมในค ...
วันสุดท้ายในโครงการถือธุดงค์ธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ

วันสุดท้ายในโครงการถือธุดงค์ธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ

ข่าว
0
40
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ #วันสุดท้ายในโครงการถือธุดงค์ธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ ในบุญกุศลครั้งใหญ่ที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างยิ่งยวด #เดินเท้าทั่วแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นระยะทางกว่า ๒,๖๐๐ กิโลเมตร เพื่อถว ...
วันที่ 27 มีนาคม 2561  (93 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 27 มีนาคม 2561  (93 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
47
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ถึงพุทธคยา * วันที่ 27 มีนาคม 2561  (93 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/25 ...
วันที่ 26 มีนาคม 2561 (92 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 26 มีนาคม 2561 (92 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
36
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ระหว่างทางไปพุทธคยา * วันที่ 26 มีนาคม 2561 (92 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 25 ...
วันที่ 25 มีนาคม 2561  (91 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 25 มีนาคม 2561  (91 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
42
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 25 มีนาคม 2561  (91 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิ ...
วันที่ 24 มีนาคม 2561  (90 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 24 มีนาคม 2561  (90 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
30
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 24 มีนาคม 2561  (90 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิ ...

HOME

Powered By : VeeZa