เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ธัชวิทยา

ธัชวิทยา  อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ  อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา  แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ทองย้อย แสงสินชัย ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา (๑) “ธัช” บาลีเป็น “ธช” (ทะ-ชะ) รากศัพท์มาจาก ธชฺ (ธาตุ = ไป) + อ ปัจจัย : ธชฺ + อ = ธช (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ผ้าที่สะบัดไป” ...

HOME

Powered By : VeeZa