เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ธุดงค์ธรรมยาตรา

พระธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ทำภาระกิจที่เมืองกุสินารา

พระธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ทำภาระกิจที่เมืองกุสินารา

ข่าว
0
126
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๕ ๑ ...
คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา เดินทางถึงเมืองกุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา เดินทางถึงเมืองกุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

ข่าว
0
86
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๕ ...
วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
43
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑู ...
วันที่ 6 มกราคม 2561  (วันที่ 11 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 5 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 6 มกราคม 2561  (วันที่ 11 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 5 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
72
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 6 มกราคม 2561  (วันที่ 11 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 5 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสาย ...

HOME

Powered By : VeeZa