เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: นับหนึ่งถึงสิบ

นับหนึ่งถึงสิบ  ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า –  หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า – หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

ทองย้อย แสงสินชัย นับหนึ่งถึงสิบ ภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบว่า - หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ภาษาบาลีนับหนึ่งถึงสิบว่าอย่างไร? นับหนึ่งถึงสิบเทียบไทย - บาลี : หนึ่ง = เอก (เอ-กะ) สอง = ทฺวิ (ทุ-อิ๊) สาม = ติ (ติ) สี่ = จตุ ...

HOME

Powered By : VeeZa