เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: น้ำดี

ปิตฺตํ = ดี, น้ำดี  ลำดับ 20 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า ปิด-ตัง

ปิตฺตํ = ดี, น้ำดี ลำดับ 20 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปิด-ตัง

ทองย้อย แสงสินชัย  ปิตฺตํ = ดี, น้ำดี ลำดับ 20 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปิด-ตัง “ปิตฺตํ” รูปคำเดิมเป็น “ปิตฺต” (ปิด-ตะ) รากศัพท์มาจาก อปิ (คำอุปสรรค = ปราศจาก, หลีก) + ธา (ธาตุ = ปกปิด) + ต ปัจจัย, ลบ อ หน้า -ปิ (อปิ > ปิ) และ อา ที่ ธา แล้วแป ...

HOME

Powered By : VeeZa