เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: บาลี

เรียนบาลีเพื่อทำงานบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เรียนบาลีเพื่อทำงานบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
78
ทองย้อย แสงสินชัย    เรียนบาลีเพื่อทำงานบาลี ------------------------- สมัยก่อน การสอบบาลีในเมืองไทยใช้วิธีสอบแบบแปลปากเปล่า วิธีการคือมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยพระเถระผู้ทรงภูมิรู้ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน ทำหน้าที่สอบ นักเรียนที่จะส ...
ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน ด่า…อย่างแรง

ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน ด่า…อย่างแรง

บทความ, ปกิณกะ
0
417
พระบาฬี pra pali ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน #ด่า...อย่างแรง ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ที่ผ่านมากระทบ เพราะหากขืนไปด่าใครโดยพล่อยๆ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ มาตรา393 'ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน ...
อย่าหลงเป้าหมายลวง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

อย่าหลงเป้าหมายลวง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
63
ทองย้อย แสงสินชัย    อย่าหลงเป้าหมายลวง ----------------------- ตอนนี้นักเรียนบาลีชั้นเปรียญธรรม ๖-๗-๘-๙ สอบเสร็จแล้ว ส่วนชั้นประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓-๔-๕ จะสอบในวันที่ ๑๐-๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การสอบบาลีของคณะสงฆ์กำหนดเป็นวันทางจันทรคติตา ...
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน

0
109
บทสวดมนต์ในคำภีร์มหาปัฏฐาน ๑. ปจฺจยุทฺเทส ๑) เหตุปจฺจโย... ๒) อารมฺมณปจฺจโย... ๓) อธิปติปจฺจโย... ๔) อนนฺตรปจฺจโย ๕) สมนนฺตรปจฺจโย... ๖) สหชาตปจฺจโย... ๗) อญฺญมญฺญปจฺจโย... ๘) นิสฺสยปจฺจโย ๙) อุปนิสฺสยปจฺจโย... ๑๐) ปุเรชาตปจฺจโย... ๑๑) ปจฺฉาชาตปจฺจโย... ๑๒) อาเสวนปจฺจโย ๑ ...
ปริยัติธรรม  แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย  อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา  แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย  ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม (๑) “ปริยัติ” บาลีเป็น “ปริยตฺติ” (ปะ-ริ-ยัด-ติ) รากศัพท์มาจาก ปริ (คำอุปสรรค = รอบๆ, ทั่วไป) + อปฺ (ธาตุ = ถึง, บรรลุ) + ต ปัจจัย ...
บาลีไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

บาลีไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

0
259
ทองย้อย แสงสินชัย บาลีไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ---------------------------------- มีพระคุณท่านรูปหนึ่งแสดงความคิดเห็นท้ายโพสต์บาลีวันละคำเมื่อวานนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : #บาลีวันละคำ (1,721) : ศาสนภัย) ผมถ่ายรูปข้อความมาลงประกอบเรื่องวันนี้ด้วยแล้ว ...
“การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย”

“การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย”

Polapat Jittivuthikan "การแปลอย่างนี้ ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำ แต่เป็นอันตราย" ข่าวนั้นบอกว่า พระคึกฤทธิ์แปลคำบาลี "สกิเทว" (ในพุทธวจนะที่แสดงความหมายของ "สกิทาคามี") ว่า "เทวดาครั้งเดียว" อาตมาอยู่ห่างไกล ได้ยินนิดหน่อย ก็ฟังไว้ก่อน ต่อมาสักครึ่งค่อนเดือนที่ผ่านมานี้ มีพร ...
บาลีวันละคำ “ธุระ” ธุร

บาลีวันละคำ “ธุระ” ธุร

 ทองย้อย แสงสินชัย ธุระ บาลีเขียน “ธุร” อ่านว่า ทุ-ระ “ธุร” รากศัพท์มาจาก - (1) ธุพฺพิ (ธาตุ = เบียดเบียน) + อร ปัจจัย, ลบสระที่สุดธาตุ (ธุพฺพิ > ธุพฺพ), ลบ พฺพ (ธุพฺพ > ธุ) : ธุพฺพิ > ธุพฺพ + อร = ธุพฺพร > ธุร แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งที่เบียดเบีย ...
ศัพท์ว่า “แม่” ในทางพุทธศาสนา

ศัพท์ว่า “แม่” ในทางพุทธศาสนา

VeeZa, ปกิณกะ
0
331
ทองย้อย แสงสินชัย บาลีวันละคำ (454) ศัพท์ว่า "แม่" ในทางพุทธศาสนา คำต่อไปนี้ ในภาษาบาลีหมายถึง “แม่” บางคำเราคุ้น แต่บางคำก็ไม่ได้นำมาใช้ในภาษาไทย อมฺพา, อมฺมา, (อัม-พา, อัม-มา) ชนนี, ชนิกา, ชเนตฺตี, (ชะนะนี, ชะนิกา, ชะเนตตี) โทหฬินี, (โทหะฬินี) มาตุ, มาตา, มารดา, สุหทา, (สุหะทา ...
มส.ตั้งกรรมการร่างกฎหมายการศึกษาธรรม-บาลี

มส.ตั้งกรรมการร่างกฎหมายการศึกษาธรรม-บาลี

ข่าว
0
79
มส.ตั้งกรรมการร่างกฎหมายการศึกษาธรรม-บาลี  „มส.ตั้งกรรมการร่างกฎหมายการศึกษาธรรม-บาลี ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ลงนามคำสั่ง มส.ตั้งกรรมการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 21 รูป/คน ขณะที่ ผอ.พศ.มีคำสั่งโยกย้าย "บุญเลิศ โสภา" นั่งผอ.กองพุทธศาสนศึกษา "ฉัตรชัย ชูเชื้อ ...

HOME

Powered By : VeeZa