เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: บิดามารดา

บิดามารดา  อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา  ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา

บิดามารดา อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา

ทองย้อย แสงสินชัย บิดามารดา อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา (๑) “บิดา” บาลีเป็น “ปิตา” (ปิ-ตา) รูปคำเดิมเป็น “ปิตุ” (ปิ-ตุ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปา (ธาตุ = รักษา, คุ้มครอง) + ริตุ ปัจจัย, ลบ ร ที่ ริตุ (ริตุ > อิตุ), ลบส ...

HOME

Powered By : VeeZa