เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ปาณาติบาต

เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

พระอภิธัมมัตถสังคหะ เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า อติปาต แปลว่า ทำให้ตกล่วงไป หรือ ฆ่า, ทำให้ชีวิตขาดสะบั้นลง,  ส่วนคำว่า ปาณ แปลว่า ปราณ หรือสัตว์มีชีวิต ได้แก่ ชีวิตรูป และ ชีวิตนาม คือชีวิตนทรีย์เจตสิก สองคำนี้รวมกันแล้ว คือ ปาณาติบา ...

HOME

Powered By : VeeZa