เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ปิตุลานี

ปิตุลานี – มาตุลานี  อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ปิตุลานี – มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
67
ทองย้อย แสงสินชัย  ปิตุลานี - มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี (๑) “ปิตุลานี” รากศัพท์มาจาก ปิตุล + อินี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ (ก) “ปิตุล” รากศัพท์มาจาก ปิตุ (บิดา, พ่อ) + อุล ปัจจัย : ปิตุ + อุล = ปิตุล (ปิตุโน ภาตา ปิตุโล) แ ...

HOME

Powered By : VeeZa