เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ผ้าป่า

ผ้าป่า ได้หน้า อย่าลืมหลัง โดยนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

ผ้าป่า ได้หน้า อย่าลืมหลัง โดยนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
88
ทองย้อย แสงสินชัย  ผ้าป่า --------------------- ได้หน้า อย่าลืมหลัง ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต มี ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) คิลานเภสัช (ยาบำบัดโรค) สำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปัจจัยเหล่านี้ ส่วนใหญ่ ...

HOME

Powered By : VeeZa