เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: พยศ

พยศ  มาจากไหน?  อ่านว่า พะ-ยด

พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

ทองย้อย แสงสินชัย พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “พยศ : (คำกริยา) แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทําตาม.” พจนานุกรมฯ ไม่ได้บอกว่า “พยศ” มาจากภาษาอะไร ในบาลี มีคำที่รูปและเสียงใกล้กับ “พยศ” ...

HOME

Powered By : VeeZa