เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: พระธุดงค์

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ออกรับบิณฑบาต ณ วัดไทยลุมพินีวัน

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ออกรับบิณฑบาต ณ วัดไทยลุมพินีวัน

ข่าว
0
254
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมจากเมืองกบิลพัสดุ์ ในเวลาเช้า คณะฯ เดินธุดงค์กลับเข้าลุมพินีชาตสถาน และออกรับบิณฑบาต โปรดคณ ...
คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ออกรับบิณฑบาต โปรดชาวบ้าน เมืองกบิลพัสดุ์ 

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ออกรับบิณฑบาต โปรดชาวบ้าน เมืองกบิลพัสดุ์ 

ข่าว
0
194
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป ออกรับบิณฑบาต โปรดชาวบ้าน เมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยนิโครธาราม   วีดีโอ นำชมเมืองกบิล ...
“พระธุดงค์ โปรดชาวนครเทวทหะ” วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

“พระธุดงค์ โปรดชาวนครเทวทหะ” วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ข่าว
0
60
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  “พระธุดงค์ โปรดชาวนครเทวทหะ” วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป เดินรับอาหารบิณฑบาตโปรด ชาวบ้าน Bha ...

HOME

Powered By : VeeZa