เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: พระยาธรรมมิคฆะราช

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

ทองย้อย แสงสินชัย พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร เบื้องต้น พึงทราบว่าคำที่สะกดเป็น “ธรรมมิคฆะราช” เช่นนี้ ไม่มี มีแต่ “ธรรมิกราช” อ่านว่า ทำ-มิ-กะ-ราด ประกอบด้วย ธรรมิก + ราช (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธม ...

HOME

Powered By : VeeZa