เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: พุทธศาสนา

๘ ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล

๘ ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล

บทความ, ปกิณกะ
0
18
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  #๘_ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล #๑_ต้นพระศรีมหาโพธิ คือ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา เสนานิคม แคว้นมคธ ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าทรงตรั ...
ปัญหากรอบคิดและจุดยืนทางจริยธรรมแบบพุทธในโลกสมัยใหม่

ปัญหากรอบคิดและจุดยืนทางจริยธรรมแบบพุทธในโลกสมัยใหม่

บทความ
0
25
Posted: 03 Apr 2018 08:16 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ ถ้าเราตั้งคำถามว่า พุทธศาสนาไทยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยหรือไม่? บางคนอาจตอบว่า ประเด็นศาสนาไม่สลักสำคัญอะไร เพราะการสร้างประชาธิปไตยอยู่ที่เราสามารถเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นป ...
แนวคิดเรื่องหลายผัวหลายเมียในศาสนาพุทธ

แนวคิดเรื่องหลายผัวหลายเมียในศาสนาพุทธ

บทความ
0
27
Posted: 29 Mar 2018 09:44 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) เจษฎา บัวบาล   เราอาจเข้าใจว่า ศาสนาพุทธสอนให้มีผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) เพราะอิงกับศีลข้อที่ 3 แต่แท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามการมีหลายเมียของกษัตริย์ตลอดจนชาวบ้านทั่วไป และไม่ได ...
เย้! เรากำลังหายใจรดต้นคอฝรั่งแล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เย้! เรากำลังหายใจรดต้นคอฝรั่งแล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
36
ทองย้อย แสงสินชัย เย้! เรากำลังหายใจรดต้นคอฝรั่งแล้ว ------------------------------------- หนังฝรั่งที่ผมดู ปกติก็เป็นหนังคาวบอย หรือหนังประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของฝรั่งในสมัยเก่า หนังฝรั่งที่เป็นเรื่องสมัยใหม่ผมก็เลือกดูเป็นบางเร ...
พุทธศาสนาที่เป็นเครื่องมือรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ

พุทธศาสนาที่เป็นเครื่องมือรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ

บทความ
0
43
จากซ้าย-สุรพศ ทวีศักดิ์, พิพัฒน์ พสุธารชาติ และวิจักขณ์ พานิช Posted: 13 Mar 2018 09:29 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) พุทธไทย 1 ใน 3 สถาบันหลัก เครื่องมือรัฐในการสร้างอำนาจนำทางวัฒนธรรมให้แก่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย กับแนวคิดการแยกศาสนาออกจากรัฐ ...
“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

VeeZa, บทความ
0
47
"ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น" เคยมีผู้ถามว่า "แล้วภาษาบาลี อยู่ที่ไหน ?" ต้องคุยกัน ๗ วัน ๗ คืน...555..// แต่เอาสั้น ๆ ว่า "พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยภาษาใด ภาษานั้น เรียกว่า "มาคธีภาษา (ภาษาของชาวมคธ)" ภาษาของชาวมคธนั่นแหล ...
ความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนา ป.อ.ปยุตโต

ความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนา ป.อ.ปยุตโต

บทความ
0
124
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  วันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๓ ธรรมะสวัสดี จักขอเสนอเรื่อง ความรักในทางพุทธศาสนา  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อันนี้เนื้อความพอสังเขป ดังน ...
พุทธศาสนาไทยกับประชาธิปไตย โดย : นิธิ เอียวศรีวงศ์

พุทธศาสนาไทยกับประชาธิปไตย โดย : นิธิ เอียวศรีวงศ์

การเมือง, บทความ
0
78
พุทธศาสนาไทยกับประชาธิปไตย โดย : นิธิ เอียวศรีวงศ์ www.matichon.co.th “ประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมะ คือหายนะมวลรวมประชาชาติ” พระภิกษุผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งเพิ่งโพสต์ลงเฟซบุ๊กของท่าน หลายคนคงนึกถามว่า “แล้วเผด็จการล่ะ?” ระบอบปกครองอะไรก็ตามที่เปิดให้คนคนเดียว หรือกลุ่มเดียว ใช้อำนาจเด็ด ...
ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ (2) : ขันติธรรมและหนทางที่ยากลำบาก

ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ (2) : ขันติธรรมและหนทางที่ยากลำบาก

บทความ, สังคม
0
83
Posted: 04 Oct 2017 12:00 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชาญณรงค์ บุญหนุน   ผู้เขียนยังมีเรื่องคาใจที่อยากจะพูดต่อกับชาวพุทธด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องขันติธรรมกับการยอมจำนนต่อจากประเด็นในบทความที่แล้ว ก่อนอื่นจะขอเริ่มต้นโดยอาศัยคำพูดของโยฮัน กัล ...
เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (2)

เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (2)

บทความ
0
418
ทองย้อย แสงสินชัย  เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (2) ------------------ กรณีพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ถูกอำนาจรัฐบังคับให้ลาสิกขาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทำให้ผมเกิดความคิดว่า-ถึงเวลาเปลี่ยนยุทธศาสตร์พุทธได้แล้ว กรณีพระมหาอภิชาตินั้นไม่ ...
ชาญณรงค์ บุญหนุน: ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ

ชาญณรงค์ บุญหนุน: ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ

บทความ
0
73
Posted: 26 Sep 2017 05:48 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชาญณรงค์ บุญหนุน เมื่อนักข่าวถามว่าการลุกขึ้นต่อต้านศาสนาหรือการรุกรานของศาสนาอื่น ๆ ด้วยการถืออาวุธขึ้นสู้นั้นมีในพุทธศาสนาหรือไม่ ? คำถามนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการนำเสนอในสื่อที่สัมภาษณ์สักเท่าใดเพราะมีประ ...
เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล…

เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล…

VeeZa, บทความ, สังคม
0
112
เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล... พุทธศาสนา ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๆ ๔ อย่าง คือ ๑. พุทธศาสนา ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ไม่ใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร, พุทธศาสนา ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของพระภิกษุ  ไม่ใช่กร ...

HOME

Powered By : VeeZa