เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ภัยพุทธศาสนา

ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๘) สรุป “อัตลักษณ์อันตราย!”

ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๘) สรุป “อัตลักษณ์อันตราย!”

ภัยพุทธศาสนา
1
94
สรุป "อัตลักษณ์ อันตราย!" "อัตลักษณ์" มีนัยะแฝงในการรุกของมุสลิมอยู่ว่า พฤติกรรมใด วัฒนธรรมของอิสลามใดที่ขัดแย้งกับจารีตประเพณี หรือ วัฒนธรรมดั้งเดิมของชนในพื้นที่จะยกอัตลักษณ์มาอ้าง เพื่อสร้างวัฒนธรรมของตนเองให้เหนือกว่าและมากดทับวัฒนธรรมถิ่น ถ้าพฤติกรรมใด วัฒนธรรมของอิสลามใดท ...
ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๗) ใครว่าเป็นไปไม่ได้?

ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๗) ใครว่าเป็นไปไม่ได้?

ภัยพุทธศาสนา
0
114
ใครว่าเป็นไปไม่ได้? การชนะโดยไม่ต้องรบคือ สุดยอดของพิชัยสงคราม สงครามในปัจจุบันไม่ต้องเดินทัพข้ามทะเลแล้วขึ้นบกยึดหัวหาด แต่ จะสร้างกองกำลังจากคนในพื้นที่ สงครามในอนาคต สร้างมิตรจากคนและกองกำลังของฝ่ายตรงข้าม - ใช้เล่ห์หลอกล่อให้ฝ่ายตรงข้ามฆ่ากันเอง และขบถต่อแผ่นดินตนเองก็ถือไ ...
ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๖) ข้อคิดจากข่าว

ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๖) ข้อคิดจากข่าว

ภัยพุทธศาสนา
1
134
ข้อคิดจากข่าว ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไทยเข้าสู่ AEC. ประชากรอาเซียนไหลเข้า - ออกประเทศเหมือนคนบ้านเดียวกัน.. ที่เข้ามาแล้วไม่กลับมีอีกเท่าไหร่ไม่ทราบ ! ไทยกำลังจะจะเป็นสวรรค์ของนักย้ายถิ่น เพราะมี "อัตลักษณ์" ในรัฐธรรนูญ ม.๘๓(๕) รองรับเรียบร้อยแล้วที่เขาจะทำตามใจเขาเองได้โดยไม่ต้องอาญา โดยม ...
ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๔) สัญญานอันตรายจาก “อัตลักษณ์” ในรธน.ปี๕๗ ม.๘๓(๕)

ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๔) สัญญานอันตรายจาก “อัตลักษณ์” ในรธน.ปี๕๗ ม.๘๓(๕)

ภัยพุทธศาสนา
1
132
สัญญานอันตรายจาก "อัตลักษณ์" ในรธน.ปี๕๗ ม.๘๓(๕) ทำไมจึงนำ "อัตลักษณ์" บรรจุในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๗ ? เป็นกลยุทธเชิงรุกที่ว่า พฤติกรรมใดที่ขัดแย้งกับจารีตประเพณี หรือ วัฒนธรรมของชนในพื้นที่ดั้งเดิมจะยกอัตลักษณ์มาอ้าง ถ้าพฤติกรรมใดที่ขัดแย้งกับกฎหมายถิ่น จะยกหลักศาสนาหรือ ศาสนบัญญัติ ...
ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๓) ขยายความคำว่า “อัตลักษณ์”

ภัยพุทธศาสนา (ตอนที่ ๓) ขยายความคำว่า “อัตลักษณ์”

ภัยพุทธศาสนา
1
100
ขยายความคำว่า "อัตลักษณ์" อัตลักษณ์ หมายความว่าอย่างไร ? อัตลักษณ์ มาจาก วิถีการดำรงชีวิต ของชาติพันธุ์ และ ชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็นปกติสุข หรือจะอัตคัด ขัดสน การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้สิ่งแวดล้อมต่างๆกัน เป็นพื้นฐาน ของการสร้างนิสัย และพฤติกรรมให้มีความแตกต่างกัน ไม่ว่า เป็นการแบ่งปั ...
ภัยของพุทธศาสนา (ตอนที่ ๒) อัตลักษณ์-อันตราย

ภัยของพุทธศาสนา (ตอนที่ ๒) อัตลักษณ์-อันตราย

ภัยพุทธศาสนา
0
95
 สารบัญ ขยายความ คำว่า "อัตลักษณ์" สงครามระหว่างสองชนเผ่า - สองพื้นที่ ไอร์แลนด์เหนือกับอังกฤษและอาเจะห์กับอินโดนีเซีย ต่างก็เป็นสงครามการก่อการร้ายเหมือนกันกับภาคใต้ของไทยด้วยเวลาที่ทำสงครามกันด้วยเวลาใกล้เคียงกัน (๒๙ และ ๓๐ ปี) - IRA.สูญเสียชีวิต ๓,๖๓๖ คน - อาเจะห์ สูญเสียชี ...
ภัยของพุทธศาสนา ตอนที่ (๑)

ภัยของพุทธศาสนา ตอนที่ (๑)

ภัยพุทธศาสนา
0
115
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ ม. ๘๓ (๕) กับ ปัญหาสังคมไทย ===============<>============== ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ.๒๕๕๗ จากทั้งหมด ๒๙๗ มาตรา มีจำนวน ๑๓๐ หน้า ขอคัดย่อมาเฉพาะมาตรา ๘๓ (๕) ดังนี้ มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (๑) มี ...

HOME

Powered By : VeeZa