เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ภูมิพโลภิกขุ

ภูมิพโลภิกขุ  อ่านว่า พู-มิ-พะ-โล-พิก-ขุ

ภูมิพโลภิกขุ อ่านว่า พู-มิ-พะ-โล-พิก-ขุ

0
780
ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,614) ภูมิพโลภิกขุ อ่านว่า พู-มิ-พะ-โล-พิก-ขุ ประกอบด้วย ภูมิพโล + ภิกขุ (๑) “ภูมิพโล” คำเดิมคือ “ภูมิพล” อ่านแบบไทยว่า พู-มิ-พน อ่านแบบบาลีว่า พู-มิ-พะ-ละ ประกอบด้วย ภูมิ + พล 1) “ภูมิ” รากศัพท์มาจาก ภู ( ...

HOME

Powered By : VeeZa