เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: มโนทัศน์

มโนทัศน์  อย่าตัดเหลือแค่ มโน..  อ่านว่า มะ-โน-ทัด  แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

ทองย้อย แสงสินชัย มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์ (๑) “มโน” รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มน” (มะ-นะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มน (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย : มน + อ = มน แปลตามศัพท์ว่า “ตัวรู้” (2) มา (ธาตุ ...

HOME

Powered By : VeeZa