เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว

ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
0
79
ทองย้อย แสงสินชัย ยังมองหน้ากันเลิกลักไม่แล้ว ------------------------------ เมื่อสักสองสามปีมานี้ ผมมีกิจอันเป็นการกุศลต้องไปถวายความรู้ภาษาบาลีแก่พระที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้าน การเดินทาง ผมใช้วิธีเดินไป-กลับ เส้นทางที่ผมเดินจาก ...

HOME

Powered By : VeeZa