เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: รมณียสถาน

รมณียสถาน  คือสถานที่เช่นไร  อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน  แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

ทองย้อย แสงสินชัย รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน (๑) “รมณีย” บาลีอ่านว่า ระ-มะ-นี-ยะ รากศัพท์มาจาก รมฺ (ธาตุ = ยินดี, รื่นรมย์) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) แล้วแปลง น เป็น ณ + อี ...

HOME

Powered By : VeeZa