เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ล่าสัตว์

ล่าสัตว์  บาลีว่าอย่างไร  ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ”  อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ  ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ

ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ

0
73
ทองย้อย แสงสินชัย ล่าสัตว์ บาลีว่าอย่างไร ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ” อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ (๑) “มิค” (มิ-คะ) รากศัพท์มาจาก มิ (ธาตุ = เบียดเบียน) + ค ปัจจัย : มิ + ค = มิค (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ ...

HOME

Powered By : VeeZa