เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: วัดญาณเวศกวัน

คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม

คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม

ข่าว
0
63
คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุ  103 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประธานรดน้ำหลวงอาบศพ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทอง ศาลา 4 เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 10 ก.พ.2561  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกว ...

HOME

Powered By : VeeZa