เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ศุภยาตรา

ศุภยาตรา  อ่านว่า สุบ-พะ-ยาด-ตฺรา  แยกศัพท์เป็น ศุภ + ยาตรา

ศุภยาตรา อ่านว่า สุบ-พะ-ยาด-ตฺรา แยกศัพท์เป็น ศุภ + ยาตรา

ทองย้อย แสงสินชัย ศุภยาตรา อ่านว่า สุบ-พะ-ยาด-ตฺรา แยกศัพท์เป็น ศุภ + ยาตรา (๑) “ศุภ” บาลีเป็น “สุภ” (สุ- ส เสือ) อ่านว่า สุ-พะ รากศัพท์มาจาก - (1) สุ (คำอุปสรรค = ดี,งาม) + ภา (ธาตุ = รุ่งเรือง) + กฺวิ ปัจจัย, ลบ กฺวิ, ลบสระที่สุดธาตุ ...

HOME

Powered By : VeeZa