เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สมถะ

สมถะ  ไม่ได้แปลว่ามักน้อย  อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

ทองย้อย แสงสินชัย สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ “สมถะ” บาลีเขียน “สมถ” (สะ-มะ-ถะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ, ระงับ) + ถ ปัจจัย : สมฺ + ถ = สมถ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ธรรมที่ยังความพอใจในกามให้สงบ” “สมถ” ในบาลีใช้ในความหม ...

HOME

Powered By : VeeZa