SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Tag: สังฆกรรม

เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
26
ทองย้อย แสงสินชัย  เป็นหมอ ไม่รักษาไข้ เป็นทำไม -------------------------------- พระคุณท่านรูปหนึ่งเขียนปัญหามาถามผม ดังข้อความต่อไปนี้ .............. 1. มีโยมเข้าไปนั่งอยู่ในโบสถ์เวลาพระทำสังฆกรรม จัดเป็นวิบัติแบบไหน ในวิบัติ 4 2. การใช้ภาษา ...

HOME

Powered By : VeeZa