เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สีหนาท

บันลือสีหนาท  อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด  แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

ทองย้อย แสงสินชัย บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท (๑) “บันลือ” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บันลือ : (คำกริยา) เปล่งเสียงดังก้อง เช่น บันลือสีหนาท; โด่งดัง, เลื่องลือ, ...

HOME

Powered By : VeeZa