เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สุพรรณิการ์

สุพรรณิการ์  เป็นภาษาอะไร  อ่านว่า สุ-พัน-นิ-กา

สุพรรณิการ์ เป็นภาษาอะไร อ่านว่า สุ-พัน-นิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  สุพรรณิการ์ เป็นภาษาอะไร อ่านว่า สุ-พัน-นิ-กา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “สุพรรณิการ์ : (คำนาม) ชื่อไม้ต้นขนาดเล็ก ๒ ชนิดในสกุล Cochlospermum วงศ์ Cochlospermaceae คือ ชนิด C. regium (Mart. et Schrank) ...

HOME

Powered By : VeeZa