เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สุภาพสตรี

สุภาพสตรี  ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ  อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี  ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี

สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี

ทองย้อย แสงสินชัย สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี (๑) “สุภาพ” แปลงกลับเป็นบาลีว่า “สุภาว” (สุ-พา-วะ) รากศัพท์มาจาก สุ (คำอุปสรรค = ดี, งาม, ง่าย, สะดวก) + ภู (ธาตุ = มี, เป็น) + ณ ปัจจัย, ล ...

HOME

Powered By : VeeZa