เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สุภาษิต

สุภาษิต  อย่างไรเรียกว่าพูดดี  อ่านว่า สุ-พา-สิด  “สุภาษิต” บาลีเขียน “สุภาสิต” อ่านว่า สุ-พา-สิ-ตะ ประกอบด้วย สุ + ภาสิต