เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: สุรพศ ทวีศักดิ์

สุรพศ ทวีศักดิ์: แลกเปลี่ยน ‘เรื่อง(ไม่)แยกศาสนาจากรัฐ’ กับมูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

สุรพศ ทวีศักดิ์: แลกเปลี่ยน ‘เรื่อง(ไม่)แยกศาสนาจากรัฐ’ กับมูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

บทความ
0
18
Posted: 07 Apr 2018 08:29 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ ผมรู้สึกยินดีที่ประชาไทเสนอบทสัมภาษณ์มูฮัมหมัด อิลลิยาส หญ้าปรัง เรื่อง “รัฐ-ศาสนาอยู่ร่วมกันได้แต่ต้องปฏิรูปและเป็นประชาธิปไตย” โดยกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการถกเถียงประ ...
ปัญหากรอบคิดและจุดยืนทางจริยธรรมแบบพุทธในโลกสมัยใหม่

ปัญหากรอบคิดและจุดยืนทางจริยธรรมแบบพุทธในโลกสมัยใหม่

บทความ
0
25
Posted: 03 Apr 2018 08:16 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ ถ้าเราตั้งคำถามว่า พุทธศาสนาไทยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยหรือไม่? บางคนอาจตอบว่า ประเด็นศาสนาไม่สลักสำคัญอะไร เพราะการสร้างประชาธิปไตยอยู่ที่เราสามารถเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นป ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: จิตวิญญาณแบบโลกวิสัย

สุรพศ ทวีศักดิ์: จิตวิญญาณแบบโลกวิสัย

บทความ
0
27
Posted: 29 Mar 2018 09:59 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ” วิจักขณ์ พานิช  อ้างถึงทัศนะของเชอเกียม ตรุงปะ คุรุทางจิตวิญญาณในสายธรรมแห่งวัชรยานว่า “โลกท ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนาคือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอภิสิทธิ์

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนาคือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอภิสิทธิ์

บทความ
0
35
Posted: 21 Mar 2018 07:25 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   นานมาแล้วมิตรสหายท่านหนึ่งเคยแลกเปลี่ยนในเฟสบุ๊คว่า “ผมคิดว่าศาสนาคือกลุ่มผลประโยชน์ประเภทหนึ่งเท่านั้นเอง” ตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรจริงจัง แต่ข้อความดังกล่าวยังอยู่ในคว ...
แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องแยกศาสนากับรัฐของผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องแยกศาสนากับรัฐของผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

0
33
Posted: 18 Mar 2018 02:02 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ รายงานของประชาไทเรื่อง “เปิดวิสัยทัศน์ธนาธรและเพื่อนต่อการแก้ปัญหา 3 จว.ชายแดนใต้” โดยทวีพร คุ้มเมธา เกริ่นนำว่า “เปิดแนวคิดแยกรัฐจากศาสนาของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และวิสัยทัศน์เพื่ ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: รัฐโลกวิสัยคืออะไร

สุรพศ ทวีศักดิ์: รัฐโลกวิสัยคืออะไร

บทความ
0
23
ที่มา https://propelsteps.files.wordpress.com/2013/11/secularmap.png Posted: 07 Mar 2018 08:57 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   แนวคิดโลกวิสัย (secularism) คือแนวคิดที่ว่า “รัฐกับศาสนาต้องแยกเป็นอิสระจากกัน” การแยกเป็นอิสระจาก ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนาไม่ช่วยให้มีศีลธรรมในโลกสมัยใหม่

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนาไม่ช่วยให้มีศีลธรรมในโลกสมัยใหม่

บทความ
0
37
Posted: 12 Jan 2018 12:58 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร “Nature Human Behaviour” พูดถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชากร 3,256 คน จากประเทศต่างๆ 13 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศที่เป็นรัฐโลกวิสัยและประเท ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ความคิดและบทบาทผิดที่ผิดทางของพระกับการเมือง

สุรพศ ทวีศักดิ์: ความคิดและบทบาทผิดที่ผิดทางของพระกับการเมือง

การเมือง, บทความ
0
60
Posted: 14 Dec 2017 04:44 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ งานวิจัยเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า (2556-2576)” ของพระมหาหรรษา ธัมมหาโส สรุปผลการวิจัยจากการค้นคว้าเอกสาร สัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และการจัดสัมมนาในเวทีต่าง ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนามีไว้ทำไม

สุรพศ ทวีศักดิ์: ศาสนามีไว้ทำไม

บทความ, สังคม
0
93
Posted: 28 Nov 2017 09:38 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ Gallup ได้สำรวจความเห็นคนทั่วโลกว่าศาสนาสำคัญต่อผู้ตอบแค่ไหน ได้ผลดังแผนที่ด้านบน จะเห็นว่าในประเทศที่ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) สูงมาก ล้วนเป็นที่ๆ ศาสนามีความสำคัญน้อยหรือไม ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

บทความ, สังคม
0
67
Posted: 22 Nov 2017 07:48 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   เราเชื่อตามๆ กันมา (อย่างขัดหลักกาลามสูตร) ว่า “ศีลธรรมมาจากศาสนาเท่านั้น” และ “ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” จึงสรุปว่า ศาสนาไม่มีปัญหาในตัวมันเอง หากจะมีปัญหาย่อมเกิดจา ...
ทำไมเราจึงกังวลกับอำนาจและความรุนแรงในนามศาสนา

ทำไมเราจึงกังวลกับอำนาจและความรุนแรงในนามศาสนา

บทความ
0
59
Posted: 06 Nov 2017 11:51 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ มีเพื่อนชาวมุสลิมบางคนเข้ามาแสดงความเห็นทางเฟซบุ๊กของของผมว่า “อำนาจเผด็จการ(ในนามศาสนา)ลงโทษ ทำร้ายคนที่เปลี่ยนศาสนาด้วยการปาหิน การแขวนคอ ตัดมือ ประหารชีวิตคนรักร่วมเพศ ทำ ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: เนื้อแท้ของศาสนาคือการเมือง

สุรพศ ทวีศักดิ์: เนื้อแท้ของศาสนาคือการเมือง

บทความ
0
98
Posted: 01 Nov 2017 03:52 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์ ในไทยแลนด์โอนลี่ มักมีการพูดตามๆ กันว่า “ศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง” แม้จะจริง แต่ก็ไม่จริงทั้งหมด ซ้ำยังยังเป็นการพูดกันบนมายาคติว่า ศาสนาที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่กา ...

HOME

Powered By : VeeZa