เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: หมุดคณะราษฎร์

ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

ความมีอิทธิพล และไม่มีอิทธิพลของ “หมุดคณะราษฎร์”

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
84
"หมุดคณะราษฎร์" ย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคคลทั้งทางที่ดีและไม่ดี ...แล้วแต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจของบุคคล นั่นคือ - ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ - จิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย,หรือความเป็นทาส - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา... "หมุด" คือ วัตถุ เป็นรูปารมณ์ รับรู้ได้ทาง ...

HOME

Powered By : VeeZa