เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: หิรัญญิการ์

หิรัญญิการ์  แปลว่าอะไร  อ่านว่า หิ-รัน-ยิ-กา

หิรัญญิการ์ แปลว่าอะไร อ่านว่า หิ-รัน-ยิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  หิรัญญิการ์ แปลว่าอะไร อ่านว่า หิ-รัน-ยิ-กา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “หิรัญญิการ์ : (คำนาม) ชื่อไม้เถา ๒ ชนิดในสกุล Beaumontia วงศ์ Apocynaceae คือ ชนิด B. murtonii Craib, กำลังช้างสาร ก็เรียก, และชนิ ...

HOME

Powered By : VeeZa