เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: อัญประกาศ

อัญประกาศ  อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด  ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
208
ทองย้อย แสงสินชัย  อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ (๑) “อัญ” บาลีเป็น “อญฺญ” (อัน-ยะ, ญ หญิง 2 ตัว) รากศัพท์มาจาก น (คำนิบาต = ไม่, ไม่ใช่) + ญา (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย, แปลง น เป็น อ, ซ้อน ญฺ ระหว่างนิบาตกับธาตุ (น + ...

HOME

Powered By : VeeZa