เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: อาณัติ

อาณัติ  อ่านว่า อา-นัด  บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ

0
90
ทองย้อย แสงสินชัย อาณัติ อ่านว่า อา-นัด บาลีเป็น “อาณตฺติ” อ่านว่า อา-นัด-ติ “อาณตฺติ” รากศัพท์มาจาก อาณฺ (ธาตุ = ส่งไป) ติ ปัจจัย, แปลง ติ เป็น ตฺติ : อาณ + ติ = อาณติ > อาณตฺติ (อิตถีลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “เครื่องส่งไป” (คือส่งอำนาจที ...

HOME

Powered By : VeeZa