เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: อายตนะภายใน

อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖

อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖

(๑) หมวดอายตนะ (เครื่องต่อ) ภายใน ๖ ๑. จักขายตนะ เครื่องต่อ คือ ตา หมายถึง จักขุปสาท ๒. โสตายตนะ เครื่องต่อ คือ หู หมายถึง โสตปสาท ๓. ฆานายตนะ เครื่องต่อ คือ จมูก หมายถึง ฆานปสาท ๔. ชิวหายตนะ เครื่องต่อ คือ ลิ้น หมายถึง ชิวหาปสาท ๕. กายายตนะ เครื่องต่อ คือ กาย หมายถึง กายปสาท ๖. ...

HOME

Powered By : VeeZa