เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: อารัมมณาสันนวิถี

อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย
332
0
พุทธธรรม, พุทธศาสน์ในตำนาน

อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย

อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย สรรพสัตว์ย่อมตายไป ...

HOME

Powered By : VeeZa