เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: อิสรเสรี

อิสรเสรี  มีทั้งของแท้และของเทียม  อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี  แยกคำเป็น อิสร + เสรี

อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี

ทองย้อย แสงสินชัย อิสรเสรี มีทั้งของแท้และของเทียม อ่านว่า อิด-สะ-หฺระ-เส-รี แยกคำเป็น อิสร + เสรี (๑) “อิสร” บาลีเป็น “อิสฺสร” (อิด-สะ-ระ) รากศัพท์มาจาก - 1) อิ (ตัดมาจาก “อิฏฺฐ” = น่าปรารถนา) + อสฺ (ธาตุ = มี, เป็น) + อร ปัจจัย, ซ้อน ส ...

HOME

Powered By : VeeZa