เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: เกจิอาจารย์

เกจิอาจารย์  บางทีก็มีอาการใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า  แยกศัพท์เป็น เกจิ + อาจารย์

เกจิอาจารย์ บางทีก็มีอาการใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า แยกศัพท์เป็น เกจิ + อาจารย์

0
254
ทองย้อย แสงสินชัย เกจิอาจารย์ บางทีก็มีอาการใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า แยกศัพท์เป็น เกจิ + อาจารย์ (๑) “เกจิ” (เก-จิ) ศัพท์เดิมเป็น “กึ” (กิง) ( = ใคร, อะไร) + “จิ” (ศัพท์นิบาต) กึ + จิ ความหมายเปลี่ยนไปเป็น “ใครก็ตาม, บางคน” (whoever, some) กฎ ...

HOME

Powered By : VeeZa