เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: เขาดงคสิริ

อรุณธรรมยามเช้า  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “เขาดงคสิริ” อันมีเนื้อความ ดังนี้

อรุณธรรมยามเช้า  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “เขาดงคสิริ” อันมีเนื้อความ ดังนี้

บทความ, ปกิณกะ
0
67
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๒  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง " เขาดงคสิริ " อันมีเนื้อความ ดังนี้ ดงคสิริเป็นสถานที่ ที่พระมหาบุรุษ ทรงบำ เพ็ญทุกกรกิริยา ...

HOME

Powered By : VeeZa