SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Tag: เนปาล

วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
14
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑู ...
วันที่ 7 มกราคม 2561  (วันที่ 12 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 6 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 7 มกราคม 2561  (วันที่ 12 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 6 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
35
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 7 มกราคม 2561  (วันที่ 12 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 6 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิ ...
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นเดินวันแรกของคณะพระสงฆ์ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นเดินวันแรกของคณะพระสงฆ์ 

ข่าว
0
14
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 2 มกราคม 2561  (วันที่ 7 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 1) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 * กองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล  จ ...
โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561

โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561

ข่าว
0
17
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 5 มกราคม 2561 (วันที่ 10 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิน ...
รำลึกบูรพาจารย์ สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย-เนปาล

รำลึกบูรพาจารย์ สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย-เนปาล

ข่าว, สังคม
0
104
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมรำลึกบูรพาจารย์ ผู้มีคุณต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการเผยแผ่และสานสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่จัดเที่ยวบินมหากุศลให้แก่ผู้มีศรัทธาร่วมคณะทำบุญบูรพาจารย์ สวดมนต์เข้าพรรษา ณ มหาเจดีย์พุทธคยา พระธรรมทูตสายประเทศอินเด ...
พระธรรมทูตสาย อินเดีย-เนปาล เยี่ยมเหยื่อแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ

พระธรรมทูตสาย อินเดีย-เนปาล เยี่ยมเหยื่อแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ

ข่าว
0
68
หัวหน้าพระธรรมทูตสาย อินเดีย-เนปาล พร้อมคณะสงฆ์ เยี่ยมเหยื่อแผ่นดินไหว หมู่บ้านธรรมวารี หมู่บ้านเก่าแก่ ในเมืองกาฐมาณฑุ พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง นำแพทย์อาสา ตรวจรักษาชาวบ้าน ... เมื่อวันที่ 4 พ.ค. พระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พระมหาสุพจน์ กิตฺต ...
กรณีดราม่าเนปาล เป็นผลแห่งการกระทำหรือไม่ ?

กรณีดราม่าเนปาล เป็นผลแห่งการกระทำหรือไม่ ?

บทความ
1
119
กรณีภัยพิบัติที่เกิดกับเนปาลขณะนี้... มีหลายคนหลายท่านได้โพสท์แสดงความเห็นและได้ยกภาพการฆ่าสัตว์เป็นแสน ๆ ตัว เพื่อบูชายัญของชาวเนปาลนั้น... ว่าอาจเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุของการเกิดภัยพิบัติ(แผ่นดินไหว) ทำนองว่าเป็นผลแห่งการกระทำนั้น...ฯ ซึ่งในกรณีนี้ ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย อ ...
คณะสงฆ์สั่งพระธรรมทูตตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่วัดไทยในเนปาล

คณะสงฆ์สั่งพระธรรมทูตตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่วัดไทยในเนปาล

ข่าว
0
72
คณะสงฆ์สั่งพระธรรมทูตต่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือเนปาล สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่ วัดไทยลุมพินี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล จึงมีบัญชาให้พระพรหมสิทธิ เจ้ ...

HOME

Powered By : VeeZa