เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: เนปาล

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล”

“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล”

ข่าว
0
31
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery “นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล" วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ห ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา

ข่าว
0
32
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้แสวงบุญชาวไทย และผู้ปฏิบ ...
วัดไทยลุมพินี เนปาล จัดพิธีตักบาตร และพระธุดงค์ออกรับบิณฑบาตจากลามะน้อย

วัดไทยลุมพินี เนปาล จัดพิธีตักบาตร และพระธุดงค์ออกรับบิณฑบาตจากลามะน้อย

ข่าว
0
133
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต จากลามะน้อย เจ้าหน้าที่กงสุล อาสาสมัคร ผู้แสวงบุญชาวไทย ที่มาร่วม ...
จากลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองของพุทธบิดา 30 กิโลเมตร

จากลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองของพุทธบิดา 30 กิโลเมตร

ข่าว
0
75
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้มอบหมายให้พระธรรมทูต ประจำวัดไทยลุมพินี นำภัตตาหารเพลไปถวายแก่คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จ ...
ภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ลุมพินีวัน เนปาล

ภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ลุมพินีวัน เนปาล

ข่าว
0
47
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา ณ ชาตสถานสวนลุมพินีวัน ...
ตักบาตรพระธุดงค์ จำนวน ๑๒๐ รูป ณ ลานหน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล

ตักบาตรพระธุดงค์ จำนวน ๑๒๐ รูป ณ ลานหน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล

ข่าว
0
128
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่กงสุล อาสาสมัคร ผู้แสวงบุญชาวไทย ชาวเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ...
ศรัทธามหาศาลแม้เนิ่นนานผ่านพบเจอก็เตือนจิตได้ อนุโมทนากับชาวพุทธเนปาล ณ เทวะทหะนคร

ศรัทธามหาศาลแม้เนิ่นนานผ่านพบเจอก็เตือนจิตได้ อนุโมทนากับชาวพุทธเนปาล ณ เทวะทหะนคร

ข่าว
0
22
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ศรัทธามหาศาลแม้เนิ่นนานผ่านพบเจอก็เตือนจิตได้ อนุโมทนากับชาวพุทธเนปาล ณ เทวะทหะนคร * วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  (39 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) ...
วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
43
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 8,9 มกราคม 2561  (วันที่ 15 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 8 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑู ...
วันที่ 7 มกราคม 2561  (วันที่ 12 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 6 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 7 มกราคม 2561  (วันที่ 12 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 6 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
82
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 7 มกราคม 2561  (วันที่ 12 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 6 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิ ...
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นเดินวันแรกของคณะพระสงฆ์ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นเดินวันแรกของคณะพระสงฆ์ 

ข่าว
0
46
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 2 มกราคม 2561  (วันที่ 7 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 1) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 * กองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล  จ ...
โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561

โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561

ข่าว
0
61
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 5 มกราคม 2561 (วันที่ 10 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิน ...
รำลึกบูรพาจารย์ สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย-เนปาล

รำลึกบูรพาจารย์ สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย-เนปาล

ข่าว, สังคม
0
191
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมรำลึกบูรพาจารย์ ผู้มีคุณต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการเผยแผ่และสานสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่จัดเที่ยวบินมหากุศลให้แก่ผู้มีศรัทธาร่วมคณะทำบุญบูรพาจารย์ สวดมนต์เข้าพรรษา ณ มหาเจดีย์พุทธคยา พระธรรมทูตสายประเทศอินเด ...

HOME

Powered By : VeeZa