เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: เวรกรรม

เวรกรรม  ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น  อ่านว่า เวน-กำ  แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม

เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม (๑) “เวร” บาลีอ่านว่า เว-ระ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ วิ เป็น เอ (วิ ...

HOME

Powered By : VeeZa